SUBTHAI ลงโฆษณา

Tin & Tina (2023): ตินกับตินา

Tin & Tina (2023)

หลังจากแท้งลูกอย่างน่าเศร้าสลด คู่สามีภรรยาตัดสินใจรับเลี้ยงคู่แฝดจากอารามชีที่ดูต่างจากเด็กทั่วไป ทว่าศรัทธาอันแรงกล้าของเด็กทั้งสองกลับทำให้ครอบครัวต้องพรั่นพรึง


หนังกระตุก/สะดุด ให้เปลี่ยนไปใช้ Safari เท่านั้น!