SUBTHAI ติดต่อเรา

The Wheel of Time TV Series (2021)

The Wheel of Time TV Series (2021)

เรื่องของโลกแฟนตาซีที่เต็มไปด้วยเวทมนตร์ที่จะมีเพียงแค่ผู้หญิงเท่านั้นที่สามารถใช้เวทมนตร์ได้ โดยจะเป็นเรื่องราวการผจญภัยของ Moiraine ที่ต้องออกเดินทางไปยังอาณาจักรต่างๆ ร่วมกับพลพรรคมากมายเพื่อป้องกันมหันตภัยที่รู้จักกันในชื่อของ Dragon Reborn

The Wheel of Time TV Series (2021) Season 1