SUBTHAI ติดต่อเรา

The Perfect Dictatorship (2014): เผด็จการสมบูรณ์แบบ

The Perfect Dictatorship (2014)

หลังรับสินบนมหาศาล กลุ่มบริษัทสื่อมหาอำนาจก็ปั่นกระแสข่าวปลอมเพื่อเสริมภาพลักษณ์ให้กับนักการเมืองชื่อกระฉ่อนผู้ฉ้อฉล