SUBTHAI ลงโฆษณา

The Lost Flowers of Alice Hart TV Mini Series (2023)

The Lost Flowers of Alice Hart TV Mini Series (2023)

เมื่ออลิซได้รับการแนะนำให้รู้จักชีวิตที่ธอร์นฟิลด์ โดย ‘น้า’ ของเธอ แคนดี้ บลู และพวกฟลาวเวอร์ ผู้หญิงที่มาลี้ภัยที่ธอร์นฟิลด์ ถึงแม้จูนจะอ้างว่าแอกเนส แม่ของอลิซไม่เคยอยู่ธอร์นฟิลด์ แต่อลิซก็สัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของแม่เธอ

The Lost Flowers of Alice Hart TV Mini Series (2023)