SUBTHAI ลงโฆษณา

The Long Walk (2019): บ่มีวันจาก

The Long Walk (2019)

ณ หมู่บ้านชนบทอันห่างไกลในประเทศลาว ชาวนาสูงอายุผู้โดนอดีตอันเจ็บปวดและการตัดสินใจที่ผ่านมาในชีวิตตามหลอกหลอน ได้พบกับวิญญาณที่สามารถพาเขาย้อนเวลากลับสู่อดีต