SUBTHAI ติดต่อเรา

The Journalist TV Series (2022): คนข่าวเข้ม

The Journalist TV Series 2022

นักข่าวผู้อุทิศตนมุ่งมั่นตามหาความจริงเกี่ยวกับข่าวฉาวเรื่องทุจริตของรัฐบาล แม้ว่าศัตรูผู้ทรงอิทธิพลจะพยายามโจมตีและต่อต้านการนำเสนอข่าว

The Journalist TV Series (2022) Season 1