SUBTHAI ลงโฆษณา

The Founding of a Republic (2009): มังกรสร้างชาติ

The Founding of a Republic (2009)

หนังเล่าเรื่องความยิ่งใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนช่วงปี 1945 – 1949 ในสงครามกลางเมือง เพื่อแย่งชิงอำนาจการปกครองประเทศ เมื่อกองทัพแดงซึ่งนำโดย ประธานเหมา ที่ขาดแคลนอาวุธอันทันสมัย แต่เต็มไปด้วยความอดทน และอุดมการณ์ กลับสามารถครองใจประชาชน เอาชนะในสงครามเหนือพรรคก๊กมินตั่งที่นำโดย นายพลเจียงไคเช็ค