SUBTHAI ลงโฆษณา

Sex, Lies, and Videotape (1989)

Sex, Lies, and Videotape (1989)

ภาพยนตร์เล่าถึงความสัมพันธ์ของคน 4 คน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคบชู้ การโกหก และการถ่ายทอดประสบการณ์ทางเพศผ่านวิดีโอเทป เนื้อหาของภาพยนตร์จะเต็มไปด้วยประเด็นล่อแหลม