SUBTHAI ติดต่อเรา

Santi-Vina (1954): สันติ-วีณา

Santi-Vina (1954)

วีณาคอยปกป้องสันติ เด็กชายเพื่อนบ้านจากคนที่คอยกลั่นแกล้งจนความสัมพันธ์งอกงามเป็นความรักเมื่อทั้งคู่โตขึ้น ทว่าฝันร้ายในอดีตได้หวนกลับมาขัดขวางทั้งคู่