SUBTHAI ลงโฆษณา

Polar Bear (2022)

Polar Bear (2022)

“Polar Bear” ติดตามแม่อีกคนหนึ่งขณะที่เธอตั้งใจที่จะสืบสวนชีวิตในฐานะพ่อแม่ในโลกที่มีปัญหาที่หมีขั้วโลกเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ความทรงจำของแม่หมีขั้วโลกในชีวิตของเธอเมื่อตอนที่ยังเป็นเด็ก ๆ ทำให้เธอต้องสำรวจโลกที่มีปัญหาอย่างไม่ลดละที่หมีขั้วโลกเผชิญอยู่ในปัจจุบัน