SUBTHAI ติดต่อเรา

Nights of Cabiria (1957): คืนคาบิเรีย

Nights of Cabiria (1957)

นี่คือชีวิตของ Cabiria ผู้ถูกสถานการณ์ความอดอยากยากแค้นหลังสงครามบังคับให้ขายบริการทางเพศเพื่อความอยู่รอด Le Notti di Cabiria (The Nights of Cabiria ค่ำคืนของคาบีเรีย 1957) เป็นผลงานชั้นครูของ Federico Fellini (1920-1993) ซึ่งคนไม่ค่อยรู้จัก เพราะถูกบดบังด้วยหนังดังๆ ของแฟลลีนี ซึ่งได้รับรางวัลออสการ์ในฐานะภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมถึง 4 เรื่อง (La Strada, Le Notti di Cabiria, 8 ½, Amarcord) รวมทั้งออสการ์เกียรติยศสูงสุดในฐานะผู้ทรงคุณค่าแห่งโลกภาพยนตร์ในปี 1992