SUBTHAI ติดต่อเรา

Japan Sinks: People of Hope TV Series (2021): ญี่ปุ่นวิปโยค 2023

Japan Sinks People of Hope TV Series (2021)

ณ กรุงโตเกียว ปี 2023 นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นประกาศแผนการที่จะนำวัสดุปนเปื้อนไปจัดเก็บไว้ในชั้นหินใต้ทะเลลึก โดยมอบหมายให้ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการรุ่นใหม่ทำหน้าที่ปกป้องอนาคตของประเทศญี่ปุ่น ในขณะเดียวกันประชาชนก็เกิดความตื่นตระหนกหลังจากมีการเผยแพร่บทความในนิตยสารฉบับหนึ่งที่คาดการณ์ว่าที่ราบคันโตจะจมทะเลเนื่องมาจากรอยแยกที่เกิดขึ้น

Japan Sinks: People of Hope TV Series (2021) Season 1