SUBTHAI ติดต่อเรา

He’s Expecting TV Series (2022): ผู้ชายก็ท้องได้

He's Expecting TV Series (2022)

เมื่อหนุ่มนักโฆษณางานรุ่งชีวิตเพียบพร้อมเกิดตั้งท้องกลางคัน เขาต้องผจญสารพันปัญหาจากความไม่เท่าเทียมในสังคมที่ตัวเองไม่เคยนึกถึงมาก่อน

He’s Expecting TV Series (2022)