SUBTHAI ลงโฆษณา

Griselda TV Mini Series (2024): เจ้าแม่โคเคน

Griselda TV Mini Series (2024)

ผลงานที่ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องจริง ว่าด้วยเรื่องราวเส้นทางชีวิตของกริเซลดา บลังโก จากจุดเริ่มต้นในเมเดยิน สู่การก้าวขึ้นเป็น เจ้าแม่ แห่งอาณาจักรยาเสพ ติดของไมแอมี

Griselda TV Mini Series (2024)