SUBTHAI ติดต่อเรา

Fatima (2020): ฟาติมา

Fatima (2020)

หนังดีมาช่วยกระตุ้นต่อมศรัทธา **ฟาติมา** ปาฎิหาริย์ที่เปลี่ยนโลกไปตลอดกาล – ในปี 1917 ท่ามกลางความร้อนระอุของสงครามโลก (ครั้งที่ 1) ผู้คนต้องการความหวัง และอัศจรรย์ก็บังเกิด เรื่องราวการประจักษ์มาของพระนางมารีย์ กับเด็กน้อยสามคน ลูซีอา, ยาชินทา, และฟรังซิสโก อัศจรรย์สะเทือนโลกที่มหาชนเป็นประจักษ์พยาน เมืองฟาติมา, โปรตุเกส