SUBTHAI ติดต่อเรา

F2: Fun and Frustration (2019): เอฟ 2 ฟันแอนด์ฟรัสเทรชัน

F2 Fun and Frustration (2019)

หลังจากเวนกี้ วรุณก็แต่งงานโดยคิดว่าเขาสามารถควบคุมภรรยาได้ แต่ทั้งคู่ก็หน่ายกับชีวิตสมรสจนกลายเป็นความสนุกขึ้นมา