SUBTHAI ลงโฆษณา

Day Shift (2022): งานต้องล่า

Day Shift (2022)

นักล่าแวมไพร์ในแอลเอมีเวลาเพียง 1 สัปดาห์ที่จะหาเงินมาจ่ายค่าเล่าเรียนและค่าจัดฟันให้ลูก งานก็ต้องล่า เงินก็ต้องหา และงานนี้อาจทำให้เขาซี้ม่องเท่ง