SUBTHAI ติดต่อเรา

Dancing On Glass (2022): ระบำพื้นแก้ว

Dancing On Glass (2022)

เมื่อแรงกดดันคุกคามนักบัลเล่ต์ในบทบาทนำใหม่ เธอและนักเต้นที่ถูกขับไล่จะสร้างโลกของตนเองโดยปราศจากความคาดหวังของผู้อื่น