SUBTHAI ลงโฆษณา

Cold Blooded Intern TV Series (2023)

Cold Blooded Intern TV Series (2023)

แฮราพยายามหางานหลังจากพักงานไปเจ็ดปี แต่ไม่มีบริษัทไหนอยากจ้างคนที่อายุเกิน 40 ตอนนั้นเองที่แฮราบังเอิญเจอกับเพื่อนร่วมงานเก่าอย่างจีวอนที่การสัมภาษณ์งานของมาร์เก็ตเฮาส์ ถึงจะสัมภาษณ์ไม่ผ่าน จีวอนก็เสนอตำแหน่งเด็กฝึกงานให้แฮรา ซึ่งแฮราเองก็รับไว้ หลังจากนั้น จีวอนก็ขอให้แฮราทำงานพิเศษซึ่งทำให้เธอตกที่นั่งลำบาก

Cold Blooded Intern TV Series (2023) Season 1