SUBTHAI ติดต่อเรา

Brave: Gunjyo Senki (2021): เจาะเวลา ฉะซามูไร

Brave - Gunjyo Senki (2021)

จะทำอย่างไร เมื่อเหตุฟ้าผ่ากลางโรงเรียน ทำให้ทุกคนถูกพาย้อนเวลามายังยุคเซนโกคุ แถมยังต้องไปเจอกับเหล่าซามูไร ที่ยากจะต่อกร พวกเขาจะรับมืออย่างไร