SUBTHAI ติดต่อเรา

Black Panther (2018): แบล็ค แพนเธอร์

Black Panther (2018)- แบล็ค แพนเธอร์

เรื่องราวของกษัตริย์องค์ใหม่ต้องรับมือกับศัตรูคนใหม่และศัตรูทางการเมืองเพื่อปกป้องประเทศ Wakada ของเขาให้รอดพ้นจากสงครามโลกครั้งใหม่