SUBTHAI ติดต่อเรา

Bang Rajan (2000): บางระจัน

Bang Rajan (2000)

จากวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ในหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทย เรื่องราวอันห้าวหาญของชาวบ้านบางระจันเพียงหยิบมือ ที่ร่วมใจต่อสู้กับกองทัพพม่าอันเกรียงไกร ด้วยหัวใจที่รักและหวงแหนแผ่นดิน ไม่อาจทนเห็นศัตรูหน้าไหนมารุกรานย่ำยีจากการรบถึง 7 ครั้งของชาวบ้านบางระจัน ที่นำโดย นายจันหนวดเขี้ยว, นายทองเหม็น, นายแท่น, นายอิน, นายเมือง, ขุนสัน, พันเรือง, นายทองแสงใหญ่, นายโชติ, นายดอก และนายทองแก้ว เหล่า ผู้กล้าทั้ง 11 คือพลังแข็งแกร่งที่ทัพพม่า ไม่อาจมีชัยเหนือได้ จวบจนศึกครั้งที่ 8 พม่ายกทัพมาด้วยกำลังนับหมื่นพร้อมยุทโธปกรณ์ที่เหนือกว่า ในที่สุดชาวบ้านเพียงน้อยนิดไม่อาจต้านทัพพม่าไว้ได้ บางระจันจึงแตกสลายเหลือไว้เพียงความทรงจำ แห่งวีรกรรมรักชาติที่ฝังอยู่ในหัวใจคนไทยทุกคน