SUBTHAI ลงโฆษณา

Article 370 (2024): มาตรา 370

Article 370 (2024)

ก่อนจะมีการยกร่างกฎหมายมาตราสำคัญ จารชนหญิง สุนี ฮักซาร์ ได้รับมอบหมายให้ ทำภารกิจสับเพื่อยติความรุนแรงในพื้นที่ ซึ่งคุโชนไปด้วยไฟแห่งความขัดแย้ง


หนังกระตุก/สะดุด ให้เปลี่ยนไปใช้ Safari เท่านั้น!