SUBTHAI ลงโฆษณา

American Underdog (2021)

American Underdog (2021)

เรื่องราวของ NFL MVP และ Hall of Fame ควอเตอร์แบ็ค เคิร์ต วอร์เนอร์ ผู้ซึ่งเปลี่ยนจากพนักงานชั้นวางสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตมาเป็นดาราอเมริกันฟุตบอล