SUBTHAI ลงโฆษณา

American Symphony (2023): อเมริกันซิมโฟนี

American Symphony (2023)

สารคดีลึกซึ้งกินใจ เรื่องราวของนักดนตรี จอน บาติส ที่มุ่งมั่นจะ ประพันธ์เพลงซิมโฟนี ระหว่างที่ซูไลกา จาวัด ผู้เป็นกรรยากำลังเข้ารับ การรักษาโรคมะเร็ง


หนังกระตุก/สะดุด ให้เปลี่ยนไปใช้ Safari เท่านั้น!