SUBTHAI ลงโฆษณา

A Million Miles Away (2023)

A Million Miles Away (2023)

ชีวประวัติเกี่ยวกับ Jose Hernandez และเส้นทางของเขาจากคนงานในฟาร์มสู่การเป็นวิศวกรและนักบินอวกาศ เรื่องราวของความอุตสาหะ ชุมชน และการเสียสละ


หนังกระตุก/สะดุด ให้เปลี่ยนไปใช้ Safari เท่านั้น!